Skartační řízení

Návrhy na vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení podávají původci písemně na adresu archivu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny města Plzně (podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky (statutární město Plzeň).

Vzor skartačního návrhu (doc, 38 kB)

Aktuálně

Opatření Národního archivu k zabezpečení skartačního řízení dokumentů evidovaných elektronickými systémy spisové služby - informace pro veřejné archivy a původce

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Dne 14. července 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o prohlášení nejcennějších archiválií z fondů…

Nový ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

V Archivu města Plzně je již v prodeji je nové číslo sborníku Minulostí západočeského kraje 50, pro…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru