O nás

Archiv města Plzně patří k nejstarším archivním institucím v České republice. Téměř sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti města Plzně od středověkých počátků městského života až po současnost. Je nestátním akreditovaným veřejným archivem územně samosprávného celku a jeho zřizovatelem je město Plzeň. Organizačně představuje odbor Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně. Plní úkoly na úseku archivnictví a spisové služby, mj. provádí výběr archiválií u orgánů města Plzně, úřadů městských obvodů a organizací jimi zřizovaných.

   

 

Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2017
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2016
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2015
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2014
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2013
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2012
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2011
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2010
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2009
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2008
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2007
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2006
Výroční zpráva Archivu města Plzně za rok 2005