Kronika - Pamětní kniha k otevření Masarykovy národní školy v Bolevci 1931

Popis


Typ: kronika školní, úřední kniha
Název: Pamětní kniha k otevření Masarykovy národní školy v Bolevci
Inventární číslo: 27 303
Signatura: 22 a 264
Časový rozsah: 1931, 1971
Číslo NAD: 187
Archivní fond: Bolevecká základní škola Plzeň
Charakteristika: rukopis, česky a rusky, 19 stran, (nečíslováno),  21 x 31 cm

Pamětní kniha založená k otevření nové školní budovy (stavba podle projektu arch. Hanuše Zápala zahájena 25. listopadu 1930 a dokončena 20. října 1931) dne 28. října 1931 (vložen leták s pozvánkou na slavnost) podchycuje podpisy zúčastněných oficiálních hostů, členů místní školní rady a rekapituluje historii školy na základě předchozích dílů kroniky. Z období první světové války vzpomíná mj. ničivého výbuchu v muničce v Bolevci 25. května 1917, následkem kterého  došlo k rozbití několika oken školy. Závěrečné řádky zápisů jsou věnovány poděkování minulým i současným generacím učitelů bolevecké školy, za podporu při výstavbě školy členům místní školní rady, obecní rady a zastupitelstva. Kniha byla poté využita o čtyřicet let později, 24. května 1971 pro pamětní zápis delegace ze Sverdlovska, družebního města v SSSR.

Zpět do kategorie – Kroniky - Školy