Kronika - Obecná škola chlapecká v Bolevci 1940-1953

Popis


Typ: kronika školní, úřední kniha
Název: Obecná škola chlapecká v Bolevci
Inventární číslo: 27 304
Signatura: 22 a 265
Časový rozsah: 1940-1953
Číslo NAD: 187
Archivní fond: Bolevecká základní škola Plzeň
Charakteristika: strojopis, česky, volné listy v kroužkovém rychlovazači - 97stran + 8 nečíslovaných listů s fotografiemi (žáci podle tříd,, učitelé, názorná agitace ve škole, školní budova zvenku), 21 x 30 cm

Od 1. září 1939 byla v Bolevci šestitřídní obecná škola smíšená s pěti pobočkami při 1. až 5. třídě. Od tohoto dne byla rozdělena na školu chlapeckou a školu dívčí. Obě školy byly umístěny v jedné budově (slavnostně otevřena 28. října 1931), pětitřídní chlapecká škola užívala její jižní křídlo. Zápisy o chodu školy mají standardní strukturu, včetně statistických údajů o počtu tříd a žáků, stavu učitelského sboru. Ve škole se odehrávaly povinné oslavy, např. narozeniny vůdce A. Hitlera či zastupujícího říšského protektora R. Heydricha a Den hrdinů.  Mezi událostmi školy a statistikou žáků se opět objevují krátké biogramy učitelů. Na více místech se objevují fotografie z návštěvy prezidenta E. Beneše v Plzni 15. června 1945 ( za s. 48 u školního roku 1944/1945, znovu za s. 67 u školního roku 1948/1949).

Zpět do kategorie – Kroniky - Školy