Kronika - Obecná škola Bolevec 1901-1939

Popis


Typ: kronika školní, úřední kniha
Název: Pamětní kniha Obecké školy v Bolevci
Inventární číslo: 27302
Signatura: 22 a 263
Časový rozsah: 1901-1939
Číslo NAD:187
Archivní fond: Bolevecká základní škola Plzeň
Charakteristika: rukopis (fotografie na s. 282 k úmrtí prezidenta T. G. Masaryka 14. září 1937), 298 stran, 22 x 30 cm

Škola v Bolevci byla otevřena již v roce 1811, vyučovalo se zde v češtině, proto sem docházela řada dětí českých měšťanů z Plzně, kde česká škola tehdy nebyla. V listopadu 1930 byla zahájena výstavba nové školní budovy (plány zhotovil Hanuš Zápal), slavnostní otevření se uskutečnilo v den státního svátku 28. října 1931. Obdržela jméno po prvním československém prezidentovi (Masarykova národní škola v Bolevci), podobně i náměstí před školou se dostalo pojmenování Masarykovo náměstí. Boleveckou školu vychodilo od jejího založení do druhé světové války okolo pěti tisíc dětí. Na škole působili významní odborníci, skvělí učitelé, např. František Maloch (botanik), Antonín Barnek (básník a literát), PhDr. Václav Kuchynka (psycholog, spisovatel a dramaturg).

Zpět do kategorie – Kroniky - Školy