Kroniky obcí města Plzně

eBook neboli elektronická kniha je digitální ekvivalent k tištěné publikaci a je jednou z možností publikování knih na internetu. Tento starší digitalizační projekt je ale již nahrazen novou komplexní digitální databází Archivu města Plzně (https://digiarchiv.plzen.eu/vademecum/), kde naleznete i zdigitalizované kroniky obcí.

B

Kronika Bolevce do roku 1940

Vlastivěda Božkova

Pamětní kniha Bukovce I.

Pamětní kniha Bukovce II.


C, Č

Pamětní kniha Červeného Hrádku


D

Pamětní kniha obce Doubravky


K

Fotografie obce Koterov

Fotografie JZD Koterov

Paměti Koterova I.

Pamětní kniha Koterova I.

Pamětní kniha Koterova II.

Pamětní kniha Koterova - Přiloha 1: volné listy

Pamětní kniha Koterova - Příloha 2: Rudé právo

Pamětní kniha místního odboru Národní jednoty Pošumavské v Křimicích

Obecní kronika Křimic

Příloha k obecní kronice obce Křimice


L

Kronika Litic I.

Kronika Litic 1969-1987


M

Kronika Malesic

Kronika trestní Malesice

Kronika obce Malesice


R

Pamětní kniha obce Radčice

Kronika obce Radčice - válečná léta 1940-1945

Kronika obce Radčice - díl druhý - od roku 1959

Kronika obce Radčice - díl třetí

Kronika předměstské části Radčice - díl čtvrtý

Kronika obce Plzeň-Radčice - díl pátý

Kronika Radčická - díl šestý - z let 1990-1992

Povídání o Radčicích

Pamětní kniha obce Radobčic u Plzně


U, Ú

Pamětní kniha obce Újezda I.

Pamětní kniha obce Újezda II.


Z

Okružní cesta Zábělou