Osobní fondy

Sbírka tzv. literárních pozůstalostí významných osobností z města Plzně a jeho okolí (nyní osobní fondy) byla vytvářena v minulosti, kdy byl Archiv města Plzně ještě součástí muzea.
Později díky zpřesňování archivní metodiky byly další osobní fondy zakládány samostatně, a tudíž již nejsou součástí této sbírky.