Aktuality

Poslední ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

Poslední ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

V prodeji je poslední číslo sborníku Minulostí západočeského kraje 49, pro který Rada města Plzně dne 10. března 2016 schválila prodejní cenu 250,- Kč včetně DPH.

Nabídka školení o spisové službě pro původce Archivu města Plzně

Školení v oblasti spisové služby a skartačního řízení proběhla 13. února a 15. května 2014. Další školení se uskuteční 19. dubna 2016 a 12. května 2016. Zájemci z řad pracovníků spisové služby Magistrátu města Plzně, městských obvodů, příspěvkových organizací města se mohou přihlásit na Personálním odboru MMP.

Ceník služeb (2015)

Ceník služeb (2015)

Od 1. března 2015 platí nový Ceník služeb pro badatele Archivu města Plzně. Vychází ze Sazebníku služeb a reprodukčních poplatků platného ve veřejných archivech (Příloha č. 4 k vyhlášce MV č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhl. MV č. 645/2004 Sb.).

Dějiny města Plzně 1

Dějiny města Plzně 1

První svazek Dějin města Plzně. Do roku 1788, který zpracoval kolektiv devatenácti autorů, představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na nejstarší dějiny Plzně. Neopomíjí ani prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a její kontinuitu s dějinami Nové Plzně. Knihu je možné zakoupit také v Archivu města Plzně za 799 Kč.

 

Vydáváme

Minulostí západočeského kraje

Minulostí západočeského kraje

 

Badatelna

Otevřeno pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin

Postupy pro občany (nahlížení do archiválií)
Elektronická podatelna města Plzně

Každý občan má právo po předložení občanského průkazu studovat dokumenty uložené v Archivu města Plzně. Studium povoluje vedoucí archivu. Další informace

 

Kde nás najdete

Archiv města Plzně
Veleslavínova 19
306 32 Plzeň
tel.: 378 032 600
ID 6iybfxnT

Napište nám

Úřední hodiny:

Pondělí a středa: 8:00–17:00

Telefonicky
pondělí až čtvrtek: 8:00–16:00
pátek: 8:00–15:00

Mapka
 
© 2016 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru