Přihlášky k pobytu

Soubor přihlášek k pobytu doplňuje evidenci domovské příslušnosti obyvatel. Vedl jej Popisný úřad královského města Plzně od devadesátých let 19. století až do dvacátých let 20. století (při digitalizací bylo zjištěno časové rozpětí 1898-1921). Tyto přihlášky můžete naleznout na webových stránkách digiarchiv.plzen.eu.

Podobná evidence pro Prahu je již zveřejněna na webu Národního archivu.