Digitální archiv

Vstoupit do digitálního archivu

 

Archivní fondy

Archivní VadeMeCum - digitální archiv umožňuje skrze dálkový přístup studium archivních fondů uložených v Archivu města Plzně, jim přiřazených archivních pomůcek, digitalizátů archiválií a informací z programu pro evidenci archiválií (PEvA).

Digitalizáty budou postupně přiřazovány k jednotlivým inventárním záznamům, které tvoří hlavní obsah archivní pomůcky (např. inventáře) k danému archivnímu fondu. Archivní pomůcky vznikají od 50. let 20. století do současnosti, což samo o sobě naznačuje, že jejich kvalita a vypovídací hodnota nemusí být vždy stejná. Z rozsáhlých, stovky svazků čítajících řad archivních pomůcek, jimiž náš archiv disponuje, byly zatím vybrány a připraveny pro zveřejnění jen ty nejdůležitější.

 

Přihlášky k pobytu

Soubor přihlášek k pobytu doplňuje evidenci domovské příslušnosti obyvatel. Vedl jej Popisný úřad královského města Plzně od devadesátých let 19. století až do dvacátých let 20. století (při digitalizací bylo zjištěno časové rozpětí 1898-1921). Podobná evidence pro Prahu je již zveřejněna na webu Národního archivu.

 

Kroniky obcí města Plzně a kroniky škol

V této části vám přinášíme kroniky obcí města Plzně a také škol ve formě eBooků. eBook neboli elektronická kniha je digitální ekvivalent k tištěné publikaci využívající prostředků formátu Flash. eBook je jedna z možností publikování knih na internetu.

Aplikace umožňuje generovat odkazy na jednotlivé stránky elektronické knihy. Dále je možné vyhledávat v celém dokumentu či umisťovat záložky. Ovládání aplikace je v češtině a součástí elektronických knih je podrobný obsah. Při svolení vlastníků autorských práv je možné tisknout jednotlivé stránky či celou publikaci a také uložit celou publikaci ve formátu PDF. V opačných případech jsou tyto funkce zakázané.

Poznámka: Pro detailní prohlížení je třeba zobrazit eBook na celou obrazovku.

 

Projekt Staré mapy a plány

Staré mapy a plány ze sbírky archivu je možné vyhledávat prostřednictvím samostatného projektu Staré mapy v rámci Mapového portálu města Plzně.

Jedná se o mapový prohlížeč, který v seznamu vrstev (v pravé části mapového okna) nabízí velké množství starých plánů a starých leteckých snímků na území města Plzně. Popisné informace o jednotlivých mapách naleznete na mapovém portálu v samostatném článku Projekt Staré mapy. Zde se nacházejí všechny aktuální informace k projektu a odkazy na nejpopulárnější historická díla, jako například: