Užitečné odkazy

Odbor archivní správy a spisové služby Miniterstva vnitra ČR

Archivní legislativa, metodika, celostátní databáze archivních fondů a sbírek

Česká archivní společnost

Aktuální informace z českého archivnictví a další odkazy
(weby archivů, vědeckých a školských institucí, komerčních spisoven atd.)

Státní oblastní archiv v Plzni

Informace pro badatele o archivních pracovištích (SOA a SOkA) v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje 

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Dne 14. července 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o prohlášení nejcennějších archiválií z fondů…

Nový ročník sborníku Minulostí západočeského kraje v prodeji

V Archivu města Plzně je již v prodeji je nové číslo sborníku Minulostí západočeského kraje 50, pro…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru