Legislativa k archivnictví a spisové službě

Dne 20. března 2014 nabyla účinnosti ustanovení zákona č. 56/2014 Sb.  (pdf, 45 kB). Toto ustanovení novelizuje znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (úplné znění zákona jako z. č. 329/2012 Sb. - pdf, 10 kB a text po novele  2014 - pdf, 345 kB).

Prvním prováděcím předpisem je novela vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě (vyhl. č. 213/2012 Sb. - pdf, 2,18 MB).

Od 1. ledna 2015 je v platnosti druhý prováděcí předpis k zákonu o archivnictví a spisové službě - vyhláška č. 283/2014 Sb. (pdf 582 kB), kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

Další doporučená literatura ke spisové službě

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Pokračování přednášek

Archiv města Plzně srdečně zve na pokračování přednášek od 14. února 2017, které se konají od 16.30 hodin…

Dějiny města Plzně 2 (1788–1918)

Druhý svazek projektu Dějiny města Plzně, který je zaměřen především na 19. století, je opět kolektivní…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru