Rozvolnění mimořádných opatření v badatelně

Vážení badatelé,

vzhledem k rozvolnění opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je provoz badatelny Archivu města Plzně upraven následovně:

Provoz badatelny je upraven následovně:

  1. badatelna je pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu, a to pouze po předchozím objednání e-mailem (archiv@plzen.eu) či telefonicky (tel. 378 032 601), vzhledem k její kapacitě vždy pro jednoho badatele. Objednávky nejpozději do 12.00 předchozího pracovního dne.
  2. nezbytností je používání respirátorů v celé budově Archivu města Plzně a ošetření rukou dezinfekčním roztokem již při vstupu do budovy archivu.

Děkujeme za pochopení!                                            

                                                             Archiv města Plzně