Pokračování přednášek

Archiv města Plzně

si vás dovoluje pozvat na přednášky pro veřejnost

14. února 2017
RICHARDOV – HISTORICKÉ RODINNÉ LETOVISKO NA SOUTOKU BEROUNKY A KLABAVY
Přednáší prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

28. února 2017
ZMIZELÁ PLZEŇ – STO LET OD VYDÁNÍ STEJNOJMENNÉ KNIHY (1917–2017)
Přednáší Ing. arch. Petr Domanický
Západočeská galerie v Plzni

14. března 2017
MAJETKOVÉ A RODINNÉ POMĚRY PLZEŇSKÉHO STAROSTY LUĎKA PIKA
Přednáší PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.
Státní oblastní archiv v Plzni

28. března 2017
ZANIKLÝ SVĚT STOLNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Přednáší Mgr. Tomáš Bernhardt
Západočeské muzeum v Plzni

Tato přednáška se výjimečně koná od 16.30 hod. v Pivovarském muzeu (Veleslavínova 6) s expozicí stejnojmenné výstavy, jejíž součástí bude komentovaná prohlídka.

11. dubna 2017
PORTRÉTNÍ GALERIE SASKÉHO PANOVNICKÉHO RODU WETTINŮ A JEJÍ CESTA DO PLZNÉ
Přednáší PhDr. Kamil Boldan
Národní knihovna ČR, Praha

25. dubna 2017
SIONISTICKÝ SKAUTING V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU
Přednáší Jitka Radkovičová
Skautský institut Praha

Přednášky se konají vždy od 16.30 hod. v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice).

Vstup volný!

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního…

Pokračování přednášek

Archiv města Plzně srdečně zve na pokračování přednášek od 14. února 2017, které se konají od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru