Soupis pečetí

V letech 1997-1999 byl ve dvou etapách zpracováván soupis pečetí z listin, uložených v Archivu města Plzně. První část do roku 1526 zkatalogizovala Mgr. Radka Kinkorová, na ni navázala PhDr. Štěpánka Pflegerová. Poslední revizi provedla v roce 2002 Jitka Janečková. V soupisu jsou evidovány všechny pečetě na listinách a pečetidla do počátku 20. století (celkem 582 záznamů).

Výstup ze soupisu je v současné době zpřístupněn v celostátní databázi Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků.

Poklady ze sbírky pečetí a pečetidel

V Archivu města Plzně jsou uloženy 4 listiny se zlatou pečetí (tzv. zlaté buly, pdf 22 kB), což je nejvyšší počet těchto pečetí vydaných českým panovníkem pro jedno královské město..

 

Zlatá bula císaře Zikmunda Lucemburského (1434)Zlatá bula císaře Maxmiliána II. (1567)

Zlatá pečeť (bula) k listině Zikmunda Lucemburského, vydané v Řezně 19. září 1434
Zlatá pečeť (bula) k listině Maxmiliána II., vydané v Praze 24. března 1567

 

Pečetidlo města PlzněNejstarší otisk pečeti města Plzně

Pečetidlo královského města Plzně svou velikostí (kotouč o průměru 84 mm) a vynikajícím řemeslným zpracováním dokládalo význam města Plzně
Nejstarší otisk pečeti města na listině z roku 1307

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Již čtvrtý ročník Dne otevřených dveří a tvůrčí dílny Archivu města Plzně poprvé

Archiv města Plzně pořádá již počtvrté, u příležitosti Mezinárodního dne archivů, dne 15. června…

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru