Soupisy a výzkum

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Média na pomoc památkám (cena Prix non pereant) za rok 2016. Je velmi potěšující ocenění archivářky z Archivu města Plzně Mgr. Kateřiny Fantové a získání třetího místa v kategorii publicistika za soubor článků v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji o historických proměnách města Plzně.

Zobrazit článekVytvořen: 20. 4. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Veduty z fondů Archivu města Plzně na webu

Veduty z fondů Archivu města Plzně na webu

Některé veduty uložené ve sbírkách či fondech Archivu města Plzně jsou nově zpřístupněny prostřednictvím webové aplikace Veduty v českých a slovenských archivech, která shromažďuje snímky a bližší údaje o obrazových pramenech vzniklých do roku 1850 a uložených v českých a v budoucnosti i ve slovenských archivech.

Zobrazit článekVytvořen: 12. 7. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Dvě archivářky oceněny

Dvě archivářky oceněny

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly v úterý 7. dubna 2015 vyhlášeny výsledky 18. ročníku celostátní soutěže Média na pomoc památkám (cena Prix non pereant) za rok 2014, kterou pořádá občanské sdružení Pro Bohemia spolu se Syndikátem novinářů České republiky. V kategorii publicistika 3. cenu obdržely archivářky Archivu města Plzně Bc. Alena Skalová, DiS., a PhDr. Jitka Janečková za série článků v časopise Vítaný host v Plzeňském kraji.

Zobrazit článekVytvořen: 13. 4. 2015 | Autor: Jitka Janečková
Nová kniha z dějin Archivu města Plzně a života v Plzni

Nová kniha z dějin Archivu města Plzně a života v Plzni

V Západočeském muzeu v Plzni byla v pátek 5. prosince 2014 pokřtěna kniha Jitky Janečkové, archivářky Archivu města Plzně, s názvem „Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905–1954“. Knihu vydává Archiv hlavního města Prahy v rámci ediční řady Documenta Pragensia Monographia a nakladatelství Scriptorium za finanční podpory Statutárního města Plzně, Plzně 2015 a Nadace 700 let města Plzně.

Zobrazit článekVytvořen: 8. 12. 2014 | Autor: Jitka Janečková
Soupis pečetí

Soupis pečetí

V letech 1997-1999 byl ve dvou etapách zpracováván soupis pečetí z listin, uložených v Archivu města Plzně. V soupisu jsou evidovány všechny pečetě na listinách a pečetidla do počátku 20. století (celkem 582 záznamů). Výstup ze soupisu je v současné době zpřístupněn v celostátní databázi Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků.

Zobrazit článekVytvořen: 28. 11. 2012 | Autor: Jitka Janečková
Dějiny Plzně v datech

Dějiny Plzně v datech

Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost Sestavil a autorský kolektiv vedl Ivan Martinovský Obálku upravila podle návrhu Květy Monhartové a text knihy graficky předepsala Michaela Blažejová Mapy ZIP, o. p. s., Plzeň, Michal Tetour, Radek Široký Pro Archiv města Plzně vydalo v roce 2004 Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o.

Zobrazit článekVytvořen: 28. 11. 2012 | Autor: Jitka Janečková
Historický atlas města Plzně

Historický atlas města Plzně

Historický atlas města Plzně vyšel jako 21. svazek edice Historický atlas měst České republiky. Obsahuje 67 map a plánů a kolem stovky obrázků - reprodukcí fotografií, kreseb i maleb. Textová část zahrnuje přehled dějin Plzně až po současnost.

Zobrazit článekVytvořen: 28. 11. 2012 | Autor: Jitka Janečková
Vzpomínky belgických veteránů

Vzpomínky belgických veteránů

Vzpomínky belgických veteránů, účastníků osvobození Plzně v roce 1945.

Zobrazit článekVytvořen: 27. 11. 2012 | Autor: Jitka Janečková
Českoslovenští legionáři 1914 – 1920

Českoslovenští legionáři 1914 – 1920

Českoslovenští legionáři 1914 – 1920 z města Plzně a okolních vsí (okres Plzeň – město).

Zobrazit článekVytvořen: 23. 4. 2012 | Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

Mezinárodní den archivů 2017 oslavil Archiv města Plzně dvěma akcemi

Archiv města Plzně uspořádal již počtvrté, u příležitosti Mezinárodního dne archivů, ve dnech 15.…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru