Přednášky archivu

Dlouholetá tradice přednášek Archivu města Plzně pro veřejnost

Počátky přednáškové činnosti sahají k působení PhDr. Fridolína Macháčka. Jeho přednášková činnost po celou dobu jeho působení byla úctyhodná a mezi veřejností populární, čítala 40–70 přednášek ročně. Macháček přednášel nejen odborníkům, ale hlavně laikům v Plzni, ale také v širším regionu (často o víkendech a mnohdy docházel na přednášky pěšky).
Později v této tradici pokračoval jeho nástupce PhDr. Miloslav Bělohlávek. První přednášky se konaly již v letech 1956 – 1958 a pak po desetileté odmlce pravidelně od roku 1969 v jarním a podzimním čtrnáctidenním cyklu.
V sedmdesátých letech 20. století na to navázala spolupráce se Socialistickou akademií v Plzni a Městskou mírovou radou, které se na přednáškách podílely jako spolupořadatelé. Při uměleckohistorických přednáškách k pořádání připojila ještě Západočeská galerie v Plzni.
Od roku 1977 můžeme zaznamenat mezi tématy přednášek zajímavé otázky z dějin města Plzně, ale také z českých dějin, a mezi lektory přední české badatele. Z prvních uvádíme dr. Tomáše Durdíka, dr. Mojmíra Horynu, doc. dr. Jana Havránka, CSc., PhDr. Rostislava Nového, CSc., PhDr. Jiřího Spěváčka, CSc., PhDr. Emanuela Pocheho, DrSc., dr. Josefa Krásu, CSc., dr. Josefa Petráně, CSc., dr. Eduarda Maura, CSc,, dr. Roberta Kvačka, CSc., JUDr. Jiřího Kejře, CSc. a mnoha dalších. Tematické cykly reflektující aktuální otázky českého i evropského historického bádání cíleně přinášel PhDr. Ing. Ivan Martinovský. V současné době je preferována plzeňská a regionální tematika.

Přehled přednášek z let (1969) 1972-2016 (pdf, 150 kB)

Program podzimního cyklu přednášek (říjen - prosinec 2016) aktuálně.


Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Již čtvrtý ročník Dne otevřených dveří a tvůrčí dílny Archivu města Plzně poprvé

Archiv města Plzně pořádá již počtvrté, u příležitosti Mezinárodního dne archivů, dne 15. června…

Ocenění archivářky Archivu města Plzně Kateřiny Fantové

Ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze byly ve středu 19. dubna 2017 vyhlášeny výsledky jubilejního…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru