Přednášky archivu

Dlouholetá tradice přednášek Archivu města Plzně pro veřejnost

Počátky přednáškové činnosti sahají k působení PhDr. Fridolína Macháčka. Jeho přednášková činnost po celou dobu jeho působení byla úctyhodná a mezi veřejností populární, čítala 40–70 přednášek ročně. Macháček přednášel nejen odborníkům, ale hlavně laikům v Plzni, ale také v širším regionu (často o víkendech a mnohdy docházel na přednášky pěšky).
Později v této tradici pokračoval jeho nástupce PhDr. Miloslav Bělohlávek. První přednášky se konaly již v letech 1956 – 1958 a pak po desetileté odmlce pravidelně od roku 1969 v jarním a podzimním čtrnáctidenním cyklu.
V sedmdesátých letech 20. století na to navázala spolupráce se Socialistickou akademií v Plzni a Městskou mírovou radou, které se na přednáškách podílely jako spolupořadatelé. Při uměleckohistorických přednáškách k pořádání připojila ještě Západočeská galerie v Plzni.
Od roku 1977 můžeme zaznamenat mezi tématy přednášek zajímavé otázky z dějin města Plzně, ale také z českých dějin, a mezi lektory přední české badatele. Z prvních uvádíme dr. Tomáše Durdíka, dr. Mojmíra Horynu, doc. dr. Jana Havránka, CSc., PhDr. Rostislava Nového, CSc., PhDr. Jiřího Spěváčka, CSc., PhDr. Emanuela Pocheho, DrSc., dr. Josefa Krásu, CSc., dr. Josefa Petráně, CSc., dr. Eduarda Maura, CSc,, dr. Roberta Kvačka, CSc., JUDr. Jiřího Kejře, CSc. a mnoha dalších. Tematické cykly reflektující aktuální otázky českého i evropského historického bádání cíleně přinášel PhDr. Ing. Ivan Martinovský. V současné době je preferována plzeňská a regionální tematika.

Přehled přednášek z let (1969) 1972-2017 (pdf, 153 kB)

Program podzimního cyklu přednášek (říjen - prosinec 2017) aktuálně.


Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve…

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru