Naše aktivity

Archiv města Plzně se podílí na výzkumu dějin Plzně a regionu. Prezentace výsledků probíhá různými formami a lze se s nimi podrobněji seznámit na těchto stránkách.

Ediční činnost byla zahájena v letech 1958–1960 vydáváním sborníku s plzeňskou i regionální historickou tematikou s názvem Minulostí Plzně a Plzeňska, od roku 1962 byl sborník přejmenován na Minulostí západočeského kraje. Pod tímto názvem vychází dodnes. Mimo tuto ediční řadu vycházely další příležitostné publikace, z nichž některé jsou dosud v prodej v archivu.

Prezentace výsledků historického výzkumu dějin nejen Plzně, ale též širšího regionu a českých dějin obecně probíhá v rámci cyklů přednášek pro veřejnost, které mají také už dlouholetou tradici. První přednášky se konaly již v letech 1956 – 1958, později po desetileté odmlce pravidelně od roku 1969 v jarním a podzimním čtrnáctidenním cyklu.

Ojedinělou formou prezentace hudebních sbírek bylo pořádání čtyřletého cyklu koncertů pod názvem Hudba z archivu. Od března 1984 do března 1988 se uskutečnilo celkem 13 tematicky zaměřených večerů.

Exkurze do archivu probíhají dlouhá léta na požádání a po domluvě termínu s vedoucím archivu (nejčastěji pro plzeňské školy všech stupňů, ale také pro různé zájmové skupiny, např. seniory). Již dvakrát se Archiv města Plzně připojil k oslavám Mezinárodního dne archivů, když 9. června 2009 a 2011 uspořádal Den otevřených dveří pro veřejnost.

Na výstavní činost archivu v předchozím období bylo navázáno v roce 2009 a 2010, kdy byly na dvou výstavách prezentovány dějiny archivu i archivních budov, nejvýznamnější archivní fondy a sbírky, nahlédnuto do archivní praxe i významných pramenů k dějinám města (např. do listin, knih, rukopisů, vedut, map, plánů i starých fotografií Plzně), přehledně byly shrnuty symboly města nebo purkmistři, starostové a primátoři města Plzně.

Dosud první konference s názvemPlzeň ve 20. století X 20. století v Plzni naznačila dosud neprobádaná témata z dějin centra západních Čech v období nejnovějších dějin a věnovala se též zpracování dějin jiných velkých měst. Uskutečnila se dne 14. června 2012 ve Sněmovním sále plzeňské radnice.

Archiv města Plzně se také podílí na různých celostátních i regionálních soupisech a výzkumech pramenů.

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend byl obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli…

Do letošního Historického víkendu se opět zapojí i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend bude obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci budou…

 
© 2018 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru