Výstavy archivu

Výstavy Archivu města Plzně navázaly na starší prvorepublikovou tradici v pořádání výstav za Fridolína Macháčka, kdy byl archiv součástí muzea. Výstavy, na kterých se prezentovaly také archiválie, se uskutečnily v letech 1908-1952.

V současné době kolektiv archivu připravil dvě výstavy, na kterých prezentoval dějiny archivu i archivních budov, nejvýznamnější archivní fondy a sbírky, nechal nahlédnout do archivní praxe i významných pramenů k dějinám města (např. do listin, knih, rukopisů, vedut, map, plánů i starých fotografií Plzně), přehledně byly shrnuty symboly města nebo purkmistři, starostové a primátoři města Plzně.

První výstava, menšího rozsahu se uskutečnila ve dnech 10. ledna až 26. března 2009 v 1. patře plzeňské radnice.

Výstava "Archiv města Plzně se představuje ..." Š. Pflegerová (pdf, 25 kB)

 První archivní výstava ve fotografii

Druhá, rozsáhlejší výstava, se konala od 4. do 29. ledna 2010 v mázhauzu radnice a připomněla tak 140. výročí existence archivu.

Výstava "Archivem města Plzně v minulosti i současnosti" Š. Pflegerová (pdf, 41 kB)

Výstava "Archivem města Plzně v minulosti i současnosti" aneb obnovení staré tradice? J. Janečková (42 kB)

Výstavní panely (náhled) - pdf, 7,3 MB

Z vernisáže výstavy

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve…

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru