Konference Plzeň ve 20. století X 20. století v Plzni

Konference věnovaná dějinám centra západních Čech a problematice zpracování dějin velkých měst
14. června 2012
Sněmovní sál budovy radnice
nám. Republiky 1

Fotogalerie
   
 

   

   

   

Program

8:30 – 9:30 Prezence
9:30 – 9:40 Slavnostní zahájení

BLOK 1: Projekty dějin velkých měst

9:40 – 10:00 Václav Ledvinka (Archiv hlavního města Prahy)
Dějiny (velkých) měst v České republice – o stavu bádání a publikování

10:00 – 10:20 Kristina Kaiserová (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Nové počátky městských syntéz po roce 1989 – příklad Ústí nad Labem

10:20 – 10:40 Libor Jan (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
Proč a hlavně jak psát dějiny velkých měst (na příkladu Brna)

10:40 – 10:50 Přestávka

BLOK 2: Vybrané otázky k soudobým dějinám Plzně

10:50 – 11:10 Jiří Jelen (Státní oblastní archiv v Plzni)
Příběh let 1918–1948 v Plzni očima historiografie

11:10 – 11:30 Jitka Janečková (Archiv města Plzně)
Plzeňský spolkový život od druhé poloviny 19. století do padesátých let 20. století. Možnosti a meze využití archivních pramenů

11:30 – 11:50 Miroslav Hus (Západočeské muzeum v Plzni)
Vyznamenání odbojových skupin a Národní gardy v Plzni a okolí 1938–1945

11:50 – 12:10 Miroslav Eisenhammer (Státní oblastní archiv v Plzni)
Odsun obyvatelstva německé národnosti z Plzně a okolí a využitelnost existujících archivních pramenů

12:10 – 12:30 Diskuse

12:30 – 14:00 Oběd

14:00 – 14:20 Jakub Šlouf (Státní oblastní archiv v Praze)
Sociální a politické konflikty ve Škodových závodech v letech 1948–1953 jako předzvěst plzeňských událostí při měnové reformě 1. června 1953

14:20 – 14:40 Tomáš Bernhardt (Západočeské muzeum v Plzni)
Likvidace hostinských živností, resp. jejich převod do komunálního podniku Pohostinství na území města Plzně po roce 1948

14:40 – 15:00 Petr Náhlík (spolupracovník knihovny Libri prohibiti)
Samizdat na Plzeňsku v 80. letech 20. století

15:00 – 15:20 Jana Petrová (spolupracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Alternativní hudební kultura v Plzni a na Plzeňsku v 80. letech 20. století

15:20 – 15:30 Přestávka

BLOK 3: Výtvarné umění, urbanismus a literatura v Plzni ve 20. století

15:30 – 15:50 Dominik Mačas – Michal Jareš (Český rozhlas Plzeň – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)
Literární Plzeň – nový pohled na minulé století

15:50 – 16:10 Marcel Fišer (Galerie výtvarného umění v Chebu)
Výtvarné umění v Plzni v období tzv. normalizace

16:10 – 16:30 Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni)
Rok 1948 a převrat v urbanistické koncepci Plzně (Porovnání názorů v první a druhé polovině 20. století)

16:30 – 17:00 Shrnutí a závěrečná diskuse

Pozvánka ke stažení (PDF)

Program ke stažení (PDF)

 

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve…

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru