Exkurze, výstavy, konference

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. 11. 2017 od 17.00 hodin a veřejnost bude mít možnost se s jednotlivými památkami blíže seznámit do 7. 12. 2017.

Zobrazit článekVytvořen: 10. 11. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Mezinárodní den archivů 2017 oslavil Archiv města Plzně dvěma akcemi

Mezinárodní den archivů 2017 oslavil Archiv města Plzně dvěma akcemi

Archiv města Plzně uspořádal již počtvrté, u příležitosti Mezinárodního dne archivů, ve dnech 15. a 16. června 2017 Den otevřených dveří. Prologem akce se staly tvůrčí dílny archivu v rámci Historického víkendu ve dnech 9.-11. června 2017.

Zobrazit článekVytvořen: 21. 8. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Dne 14. července 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR o prohlášení nejcennějších archiválií z fondů Archivu města Plzně za archivní kulturní památky podle 21 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Stalo se tak na základě žádosti Archivu města Plzně a schválení Radou města Plzně ze dne 6. dubna 2017 (usnesením č. 73).

Zobrazit článekVytvořen: 21. 7. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Noc literatury 2017 - poprvé v Archivu města Plzně

Noc literatury 2017 - poprvé v Archivu města Plzně

Jednou z lokalit, která ve středu 10. května hostila Noc literatury 2017, se poprvé stal Archiv města Plzně. Vlasta Korec zde od 18 do 23 hodin (v půlhodinových cyklech) předčítal z knihy Morfium polského spisovatele Szczepana Twardocha. Vstup do budovy archivu je přes radnici, náměstí Republiky 1.

Zobrazit článekVytvořen: 3. 5. 2017 | Autor: Jitka Janečková
Výstava - Plzeň v období velkých změn (1788-1918)

Výstava - Plzeň v období velkých změn (1788-1918)

Archiv města Plzně uspořádal výstavu "Plzeň v období velkých změn (1788–1918)", která se proběhla ve výstavním prostoru mázhauzu plzeňské radnice, náměstí Republiky 1 ve dnech 8.– 26. října 2016. Vernisáž se konala 10. října 2016 od 17.00 hodin. Nad výstavou převzal záštitu 1. náměstek primátora města Plzně Mgr. Martin Baxa.

Zobrazit článekVytvořen: 30. 9. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Archiv města Plzně otevřel po pěti letech odborná pracoviště a depozitáře

Archiv města Plzně otevřel po pěti letech odborná pracoviště a depozitáře

Archiv města Plzně uspořádal 9. června 2016 u příležitosti Mezinárodního dne archivů potřetí Den otevřených dveří. Prohlídky proběhly od 10:00 do 16:00 hod. Vzhledem k tomu, že skupiny návštěvníků byly kapacitně omezeny, mělo možnost prohlédnout si naše nejzajímavější materiály asi 120 zájemců.

Zobrazit článekVytvořen: 10. 6. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Archiv města Plzně se již čtyřikrát připojil k oslavám Mezinárodního dne archivů. Oslavy probíhají ve veřejných archivech každoročně 9. června rozmanitou formou, v ČR pod záštitou České archivní společnosti.

Zobrazit článekVytvořen: 9. 6. 2016 | Autor: Jitka Janečková
Výstava Plzeň - Prvních pět století

Výstava Plzeň - Prvních pět století

Výstava "Plzeň - Prvních pět století" proběhla v Plzni ve výstavním prostoru mázhauzu budovy radnice, Náměstí Republiky 1 ve dnech 4. srpna - 4. září 2015 pod záštitou prvního náměstka primátora statutárního města Plzně pana Mgr. Martina Baxy.

Zobrazit článekVytvořen: 29. 6. 2015 | Autor: Jitka Janečková
Odešel Ivan Martinovský

Odešel Ivan Martinovský

Dne 11. března 2015 navždy odešel emeritní městský archivář PhDr. Ing. Ivan Martinovský. Se zesnulým jsme se naposledy rozloučili 18. března ve 14 hodin ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově v Plzni.

Zobrazit článekVytvořen: 13. 3. 2015 | Autor: Jitka Janečková
Ivan Martinovský vyznamenán Cenou města Plzně

Ivan Martinovský vyznamenán Cenou města Plzně

Dne 28. září 2014, u příležitosti Dne české státnosti a svátku svatého Václava, obdržel PhDr. Ing. Ivan Martinovský z rukou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy Cenu města Plzně. Tím byly oceněny jeho zásluhy pro město Plzeň a zejména vyzdvižen jeho vůdčí tvůrčí podíl na vzniku i vydání průkopnického díla Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost (2004). Návrh vzešlý z okruhu jeho „žáků“ podpořila Česká archivní společnost a řada významných historiků či osobností z oblasti kultury z Plzně a celé republiky.

Zobrazit článekVytvořen: 29. 9. 2014 | Autor: Jitka Janečková
Výstava Plzeňské stopy v Indii

Výstava Plzeňské stopy v Indii

Archiv města Plzně zve na výstavu "Plzeňské stopy v Indii aneb život Plzeňanů v indickém městě Ránčí v 60. letech minulého století zachycený na fotografiích, filmových záběrech a vzpomínkách," kterou připravil společně s Ústředním archivem Plzeňského Prazdroje, a. s. a Státním oblastním archivem v Plzni.

Zobrazit článekVytvořen: 15. 5. 2013 | Autor: Jitka Janečková
Výstavy archivu

Výstavy archivu

Kolektiv archivu připravil v minulých letech dvě výstavy, na kterých prezentoval dějiny archivu i archivních budov, nejvýznamnější archivní fondy a sbírky, nechal nahlédnout do archivní praxe i významných pramenů k dějinám města přehledně byly shrnuty symboly města nebo purkmistři, starostové a primátoři města Plzně. První výstava, menšího rozsahu se uskutečnila ve dnech 10. ledna až 26. března 2009 v 1. patře plzeňské radnice. Druhá, rozsáhlejší výstava, se konala od 4. do 29. ledna 2010 v mázhauzu radnice a připomněla tak 140. výročí existence archivu.

Zobrazit článekVytvořen: 28. 11. 2012 | Autor: Jitka Janečková
Konference Plzeň ve 20. století X 20. století v Plzni

Konference Plzeň ve 20. století X 20. století v Plzni

Konference věnovaná dějinám centra západních Čech a problematice zpracování dějin velkých měst.

Zobrazit článekVytvořen: 20. 4. 2012 | Autor: Jitka Janečková
Hudba z archivu

Hudba z archivu

Archiv města Plzně pořádal od března 1984 čtyřletý cyklus Hudba z archivu. Do března 1988 se uskutečnilo celkem třináct tematicky zaměřených večerů, při kterých interpretovali různé skladby (mimo jiné dnes již zapomenutých plzeňských autorů a také s využitím archivních pramenů) studenti, profesoři plzeňské Konzervatoře a členové Divadla J. K. Tyla, které průvodním slovem uváděli Vlasta Bokůvková, Jitka Chaloupková, Aleš Březina, Martin Horyna a Zuzana Zatloukalová.

Zobrazit článekVytvořen: 9. 1. 2012 | Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve…

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru