Publikace vydané mimo ediční řadu

Mimo ediční řadu byly vydávány příležitostné tisky a sborníky. Miloslav Bělohlávek zahájil v roce 1954 vydáním "Průvodce po archivu". Navázal tak na počiny svých předchůdců Josefa Strnada a Fridolína Macháčka. Průvodce po Městském archivu v Plzni patřil k prvním archivním průvodcům vůbec a zařazen jako devátý svazek ediční řady Prameny a příspěvky k dějinám Plzně a Plzeňska, která byla zahájena již v roce 1883. Posledním jedenáctým svazkem této ediční řady se stala v roce 1957 "Kniha počtů města Plzně 1524 - 1525" (ed. M. Bělohlávek).

Nabídka publikací k prodeji
Seznam všech vydaných publikací (pdf, 46 kB)

 Dolů

Dějiny města Plzně 1

První svazek Dějin města Plzně (do roku 1788) zpracoval kolektiv autorů pod vedením Marie Malivánkové Waskové
Vydalo Statutární město Plzeň v roce 2014
Plzeň 2014, 884 s., ilustrace (některé barevné ) a 1 složený plán
Vydání 1. v nákladu 1500 kusů

ISBN 978-80-87911-02-0

Musa pedestris

Sborník ke stému čtyřicátému výroční městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši
Uspořádal Adam Skála
Pro Archiv města Plzně vydal albis international nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2010
Ústí nad Labem 2010, 385 s
Vydání 1. v nákladu 300 výtisků

ISBN 978-80-86971-82-7

 

Nardi aristae

Sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského
Kristina Kaiserová (ed.)
Pro Archiv města Plzně vydal albis international nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v roce 2007
Ústí nad Labem 2010, 294 s.
Vydání 1. v nákladu 300 výtisků

ISBN 978-80-86971-42-1

Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost

Sestavil a autorský kolektiv vedl Ivan Martinovský
Jaroslav Douša, Jiří Jelen, Ivan Martinovský, Karel Nováček, Karel Řeháček, Adam Skála, Radek Široký, Karel Waska
Pro Archiv města Plzně vydalo v roce 2004 NLN, s. r. o.
Praha 2004, 787 s.
Vydání první

ISBN 80-7106-723-7

Více informací ...

Českoslovenští legionáři 1914 – 1920 z města Plzně a okolních vsí (okres Plzeň – město)

Zpracoval kolektiv pod vedením Miroslava Husa.
Pro Archiv města Plzně a Západočeské muzeum v Plzni v roce 2001 vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily
a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem
První vydání, náklad 500 kusů, 81 s.

ISBN 80-86067-58-0

Více informací ...

Idyla a idyličnost v kultuře 19. století

Sborník příspěvků ze symposia uspořádaného 9. a 10. března 1995 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Archivem města Plzně ve spolupráci s Ústavem české literatury Akademie věd ČR.
Uspořádali Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský.
Pro Archiv města Plzně vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 1999.
Vydání první v nákladu 400 výtisků, 134 s.

ISBN 80-86067-30-0

Umění a veřejnost v 19. století

Sborník příspěvků ze symposia pořádaného 7. a 8. března 1996 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Archivem města Plzně ve spolupráci s Národní galerií v Praze
Uspořádali Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský
Pro Archiv města Plzně vydal albis international v roce 1998
Vydání první v nákladu 300 výtisků, 186 s.

ISBN 80-86067-18-1

Z listáře Bohumila Polana

Z pozůstalosti Bohumila Polana v Archivu měst a Plzně k vydání připravili Bronislav Losenický a Viktor Viktora
Pro Knihovnu města Plzně a Archiv města Plzně vydalo nakladatelství albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 1998 v nákladu 400 výtisků
Ústí nad Labem 1998, 100 s.

ISBN 80-86067-20-3

Roger Scruton: Projev v Plzni

Roger Scruton: Projev v Plzni k udělení "Ceny 1. června" v roce 1996
Speech for Plzeň on the occasion of "1st June Award" in 1996

Nákladem Archivu města Plzně počátkem roku 1997 vydal albis international, nakladatelství pro bibliofily a diskofily Kristiny Kaiserové
jako svou 27. publikaci v počtu 2 000 výtisků, 31 s.


ISBN 80-86067-01-7

Karel Klostermann: Dopisy Bettyně. Briefe an Betty

Z pozůstalosti Karla Klostermanna v Archivu města Plzně k vydání připravili Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský.
Vydalo nakladatelství albis international Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem na jaře roku 1995 v nákladu 1 000 výtisků, 298 s.


ISBN 80-901761-3-5

Parky a zeleň města Plzně.

Parky a zeleň města Plzně. Životní prostředí staré Plzně.
Text Miloslav Bělohlávek, výběr fotografií, grafická úprava a ofsetové diapozitivy Jaroslav Hausner.
Pro Archiv města Plzně vytiskla Stráž, provoz 102, Plzeň v roce 1989, nestr.
Náklad 4 000 výtisků,
povoleno ZKNV č. 0340010589.

Archív města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách

Miloslav Bělohlávek: Archív města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách.
Vydalo Západočeské nakladatelství jako svou 471. publikaci v roce 1987.
TS 02/65, 44-471-87, 505/82.7
Vydání první
Náklad 700 výtisků
480 stran

Staré míry, váhy a peníze

Miloslav Bělohlávek: Staré míry, váhy a peníze (Stručný přehled)

Samostatná příloha metodického listu pro kronikářství Kroniky a současnost č. 5
Vydává ZČM v Plzni, povoleno odborem kultury č. ZKNV/kult/3294/84
2. vydání
Neprodejné - pro potřebu kronikářského aktivu
Náklad 800 ks, 30 s.
Plzeň 1985

Helena Malířová: Zápisky z nemoci

Úvod Ivan Martinovský, doslov Miloslav Bělohlávek
Pro Archiv města Plzně vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., provoz 102 Plzeň, v roce 1985.
Vydáno z fondu Pozůstalost prof. MUDr. Bobka, inv. č. 10.
Povoleno NVmP, odborem kultury, čj. Kult 340521985 ze dne 23. 10. 1985.
Náklad 1 500 kusů, 15 s.
Neprodejné.

Miloslav Bělohlávek: Plzeňské veduty

Text Miloslav Bělohlávek
Litografické originály z majetku Archívu města Plzně.
Grafická úprava Jaroslav Zapletal
Ve spolupráci s Archívem města Plzně vydalo
Západočeské nakladatelství jako svou 420. publikaci.
Plzeň 1984
Náklad 6 860, 27 listů
Vydání první
Ts 09/9  44-420-84

Ladislav Stehlík: Pozdrav Bohumilu Polanovi

Doslov napsal Viktor Viktora
Pro Archiv města Plzně vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., provoz 102 Plzeň, v roce 1984.
Vydáno z fondu Osobní pozůstalost Bohumila Polana, inv. číslo 612, k Mezinárodním týdnům archivů a 30. výročí socialistického archivnictví v ČSSR.
Povoleno NVMP - odborem kultury pod č. j. Kult. 293/84 ze dne 19. 11. 1984.
Náklad 1 000 výtisků, 11 s.
Neprodejné

Archív města Plzně. Inventář. Listiny 1293 - 1879

Sestavil dr. Miloslav Bělohlávek
Vydala Tisková, ediční a propagační služba MH Praha 1 v roce 1976 jako svou 473. publikaci.
Účelový náklad Archívu města Plzně, 1. vydání, 257 s.
54 007 76

Plzeň 1945 - 1970

Kolektiv autorů: Vladimír Brychta, CSc., PhDr. Miloslav Bělohlávek, Ing. arch. Hynek Gloser
Předmluvu napsal primátor Gustav Rada
Uspořádal Miloslav Bělohlávek
U příležitosti voleb do zastupitelských orgánů vydalo za spolupráce s Archívem města Plzně
Západočeské nakladatelství jako svou 268. publikaci v roce 1971.
TS 02/65 - 505/21.8.7. - 44 268 71
Náklad 3 000 výtisků, 213 s., XXXII s. obrazových příloh
Vydání první

Miloslav Bělohlávek: Plzeň a její dějepisci

Vydal městský archiv v Plzni jako přílohu ke katalogu výstavy "Plzeň a její minulost v archivních dokumentech".
Vytiskla Stráž, tiskařské závody, n. p., provoz 102 Plzeň, Hankova 6
KNV Plzeň/škol/kult - 404/1959/Ry.
Náklad 1 000 výtisků, 21 s.
Vydání první
CH 104119

Miloslav Bělohlávek: Kniha počtů města Plzně 1524 - 1525

Prameny a příspěvky k dějinám Plzně a Plzeňska, svazek 11.
Dr. Miloslav Bělohlávek
Kniha počtů města Plzně 1524 - 1525. Příspěvek k hospodářství českých měst.
Pro městský archiv v Plzni vydalo Krajské nakladatelství v Plzni.
Vydání první.
Náklad 800 výtisků.
Th. sk. 301.02. - CH 06511.

Seznamy a rejstříky ke knize Adolfa Zemana Plzeň v první polovině XVIII. století

Seznamy a rejstříky ke knize Adolfa Zemana Plzeň v první polovině XVIII. století (Poměry hospodářské a sociální.)
Vytiskly Západočeské tiskárny, n. p., závod 02, Plzeň, Hankova 6
20 s.

Adolf Zeman: Hospodářská a sociální skladba Plzně na počátku XVIII. století

Prameny a příspěvky k dějinám Plzně a Plzeňska. Svazek 10.
Pro městský archiv v Plzni vydalo Krajské nakladatelství v Plzni.
Náklad 1 000 výtisků, 191 s.
Vydání první.
Th sk.  301-02. - CH 11750.

Městský archiv v Plzni. Průvodce po archivu

Prameny a příspěvky k dějinám Plzně a Plzeňska. Svazek 9
Dr. Miloslav Bělohlávek
Spolupracovali Václav Mentberger a Adolf Zeman
Vydal městský národní výbor v Plzni v prosinci roku 1954.
224 s., VIII s. obrazových příloh

 Nahoru

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Do letošního Historického víkendu se opět zapojí i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend bude obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci budou…

Oznámení badatelům

Archiv města Plzně oznamuje, že z důvodu digitalizace budou dočasně (minimálně do 30. června 2018)…

 
© 2018 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru