Fondy a pomůcky

Obecné informace o fondech

Pro vyhledávání ve fondech a sbírkách Archivu města Plzně lze využít celostátní databázi (Archivní fondy a sbírky v ČR).

Informace o fondech a sbírkách ke stažení česky a anglicky:

Fondy a sbírky Archivu města Plzně (pdf, 198 kB)
Archives and collections (pdf, 153 kb)

Archiv města Plzně v současnosti pečuje o 1 340 archivních souborů v rozsahu 3 566 běžných metrů. Mezi nejvýznamnější patří fondy z činnosti městské správy z let 1307–1945, národních výborů (města i městských obvodů), plzeňských škol, spolků, kulturních, sportovních a politických institucí, komunálních (městských) podniků a organizací. Na základě změny legislativy byly v letech 2006–2007 delimitovány SOA Plzeň všechny justiční fondy.

Nejstarší uloženou archiválií je listina Václava II. z 29. prosince 1293, kterou panovník daruje kostelu sv. Jiljí v Bezdězi ves Zbyni. Na listině (odkazu) měšťana Wolframa Zwinillingera ze 17. dubna 1307 je dochován nejstarší otisk městské pečetě (a zároveň listina obsahuje první zmínku o pivovaru a sladovně v Plzni). Cenná privilegia pro město Plzeň od Zikmunda Lucemburského, Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Ferdinanda II., přinášející tehdejším měšťanům značné hospodářské výhody, znamenají též nejvyšší počet těchto listin se zlatou pečetí (bulou) pro jedno město v Čechách. Zajímavostí v městské heraldice jsou též dvě papežské listiny, kterými byl polepšen plzeňský městský znak: nejprve rozšířil papež Pavel II. bulou z 5. června 1466 městský znak o dvě nová pole a dal právo používat červený vosk; poté k rozhojnění znaku došlo na základě breve papeže Řehoře XIII. z 1. prosince 1578 s vymalovaným znakem.

Nejstarší listina z dochovanou pečetí města Plzně (1307)Breve papeže Řehoře XIII. (1578)
Nejstarší listina z dochovanou pečetí města Plzně (1307)Breve papeže Řehoře XIII. (1578)

Mezi nejcennější archiválie patří rukopis Tylovy hry Fidlovačka (s textem české národní hymny) a celý archivní fond Josefa Skupy, ve kterém lze najít též originální Skupovy loutky, včetně prvního Spejbla.

K nejvýznamnějším a nejvíce využívaným zdrojům patří fondy města a městských obvodů do roku 1945 a po roce 1945 do současnosti (pro soukromé genealogické účely je hojně využívána domovská agenda) i okresu, městských institucí (např. Divadla J. K. Tyla nebo Dopravních podniků města Plzně), plzeňských spolků a škol. Velmi pestrá je skladba osobních fondů, které jsou také badatelsky hojně využívané. Ke kulturním dějinám obecněji může přispět studium pozůstalosti Karla Klostermanna (edice jeho korespondence v posledních letech pilně publikuje I. Martinovský) či Bohumila Polana, loutkáře Josefa Skupy, výtvarníka Josefa Hodka nebo hudebních skladatelů Antonína Devátého a Oldřicha Blechy. Část archivních fondů a sbírek je významná pro dějiny vědy a techniky (např. elektrotechnika Františka Křižíka či lingvisty a anglisty Viléma Mathesia). Velmi využívané jsou též sbírky map a plánů, fotografií a pohlednic nebo ke zlomovým historickým obdobím (sbírka dokumentace k okupaci 1968 a k listopadu 1989 v Plzni), včetně zajímavé soudobé dokumentace plakátů a tisků.

Rukopis Tylovy Fidlovačky s textem české národní hymnyKresba Spejbla a Hurvínka se Skupovým autografemŽaltář (poslední čtvrtina 13. století)
Rukopis Tylovy Fidlovačky s textem české národní hymnyKresba Spejbla a Hurvínka se Skupovým autografem

Žaltář
(poslední čtvrtina 13. století)

 

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend byl obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli…

Do letošního Historického víkendu se opět zapojí i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend bude obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci budou…

 
© 2018 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru