Přihlášky k pobytu

 Soubor přihlášek k pobytu doplňuje evidenci domovské příslušnosti obyvatel. Vedl jej Popisný úřad královského města Plzně od devadesátých let 19. století až do dvacátých let 20. století (při digitalizací bylo zjištěno časové rozpětí 1898-1921). Podobná evidence pro Prahu je již zveřejněna na webu Národního archivu.

Pro badatele a zájemce o vlastní předky mohou přinést zajímavé a podrobné údaje, neboť jsou v nich evidovány také osoby, které v Plzni neměly domovské právo a pobývaly zde i jen krátkodobě, v podnájmu a přicházeli sem za prací či na studia. Takové osoby podléhaly evidenci policejních orgánů, ale před ustavením Policejního ředitelství v Plzni, které zahájilo činnost až v lednu 1921 (archivní fond včetně přihlášek k pobytu v Plzni 1921–1950 je uložen ve Státním oblastním archivu v Plzni), byl touto evidencí pověřen městský úřad.

Jedná se o jednotlivé barevné lístky různé velikosti, nejčastěji v rozměru 115 x 210 mm, uložené podle abecedy ve 490 krabičkách. Od konce srpna 2012 bylo  možné vyhledávat údaje podle příjmení začínajících na A až Cv z 55 krabiček, což činí celkem 24 115 ks přihlášek. Při fyzickém uložení bylo zjištěno problémové vyhledávání jednotlivých jmen, protože použitá abeceda nebyla ani důsledně česká ani německá. V některých případech lze určité příjmení najít ve více krabičkách, protože příjmení jsou někdy rozdělena i vlivem uložení (kam se vešly). Digitalizace a zpřístupnění pobytových přihlášek tedy umožní fulltextové vyhledávání v databázi (indexací příjmení a roku narození), eliminuje se tím poškození originálů častou manipulací a vyhledáváním v nich.

Formuláře evidenčních lístků jsou různě pojmenovány („List rejstříkový“, „List osobní“, „List pro stranu“), a lze z nich vyčíst jméno, příjmení, rok narození, zaměstnání, domovskou obec, od kdy bydlí uvedená osoba v Plzni a na jaké adrese. Pokud se dotyčná osoba častěji stěhovala a měnila místo svého pobytu, poskytuje evidence jedinečné informace (např. přihláška 161 z krabičky 44 obsahuje 39 změn pobytu dotyčného). Zřídka jsou na přihlášce uvedeny údaje o sňatku či úmrtí, povolání (nejvíce zastoupeným povoláním je služka) či další genealogické informace, kupříkladu že dotyčný/á je synem nebo dcerou té osoby. Evidence byla vedena jak u žen, tak i mužů a děti nevyjímaje (např. zde lze nalézt ještě přihlášky z roku 1921 dětí narozených v tomto roce). Z výše uvedeného je patrné, že v evidenci lze dohledat mnoho podrobných údajů o pobytu obyvatel v Plzni do roku 1921, mnohdy nad rámec údajů v domovské evidenci.Digitalizace této evidence byla již také zahájena.

Text připravily Ivana Vaňková a Jitka Janečková    

Ukázka dvoustranné přihlášky k pobytuFelix le Breux, herec, potomek francouzských kuchařůUkázka domovské evidence (starší řada)

 Nahoru

 Přímý vstup do databáze

Nápověda k vyhledávání v databázi

Do okna vyhledávacího pole “Najít příjmení” napište příjmení hledané osoby a stiskněte “Vyhledat” (nebo klávesu Enter). V levém horním rohu se zobrazí počet vyhledaných přihlášek daného příjmení (v případě většího množství je třeba procházet jednotlivé strany zobrazení).

V současné době je možné vyhledávat příjmení A - Fan.

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend byl obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli…

Do letošního Historického víkendu se opět zapojí i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend bude obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci budou…

 
© 2018 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru